index van verboden boeken Posts

LiteraLeaks (7)

 

Lieve Eurykleia,

je hebt niet helemaal ongelijk als je meent dat indien iemand – dan ik. Ik bedoel – dat ik ervoor zou kunnen zorgen dat het boek van Lucas, ‘Alle lust wil eeuwigheid’, voorafgegaan door het nog verderfelijkere ‘Traktaat van het alsof’ op de Index zou komen, de index van verboden boeken librorum prohibitorum dus, waarnaar je geïnformeerd hebt, maar ik kan het niet, want de Index is al lang geleden afgeschaft, maar voor sommige boeken zou hij dus nog behoren te bestaan.

Intussen heb ik ook een negental moraaltheologische columns voor op je website geschreven, die ik je hierbij stuur. Ik hoop dat je ze allemaal publiceert en ook de toekomstige als een tegengif als het ware, het glyfosaat van de publicistiek. Wij christendemocraten zijn immers voorstander. Transcendentaal. Hopelijk tot zeer binnenkort.

Toegenegen,

je prof. Zoetesmeer.

 

Aanhangsel: negen moraaltheologische columns.