folteren Posts

LiteraLeaks (11)

 

Wie zou deze fijne en geweldige correspondentie kunnen hacken, my dearest Gina? Denk je soms dat ze daar bij het Paradigma toe in staat zijn? Die zijn al blij als ze weten dat je een computer op de elektriciteit moet aansluiten.

Maar je schrijft dus dat je trots bent een Amerikaanse te zijn en dat je mijn methode voor het Verbeterd Doorzagen van informatiebronnen wil leren kennen. Ook zou je graag een column willen krijgen op de website, naar het voorbeeld van Eurykleia en om reklame te maken voor onze waarden, popmuziek en hamburgers. Maar Eurykleia slaagt er al niet in zo’n column te krijgen, ook niet met de hulp van Prof. Zoetesmeer, die geregeld zou kunnen inspringen met een moraaltheologisch dieper gravend opiniestuk! (Het zou zelfs geen ‘opinie’ zijn, heeft Zoetesmeer me bevestigd, maar een vaststaande waarheid die hij verkondigt.)

O Land van de Vrijheid, waar je als folteraarster de hoogste ambten kunt bekleden & alle eer kunt verwerven! Maar wat het Verbeterd Doorzagen betreft. Er waren klachten dat de patiënt – bij het gewone doorzagen – er niet meer toe kon komen zijn inlichtingen prijs te geven, vanwege te spoedige exitus.

Ik vraag je de volgende prent eens zeer geconcentreerd te bekijken.

 

Als je goed kijkt, Gina, wat zie je dan?

 

DE ZAAG IS VAN HOUT!

Er is duidelijk een houtnerf te zien, zoals die ook voorkomt op de posten en de dwarsbalk van de galg. Kwasten zijn er ook in – een kenner heeft me gezegd dat het hout er uitziet als dennenhout, eventueel spar. (Ik heb vroeger altijd gedacht dat ze daarmee alleen violen konden bouwen! Hoeveel nuttiger nog is dus dit miskende hout voor de mens!)
In de Rocky Mountains in grote hoeveelheden te vinden. Dit komt tegemoet aan de schaarste aan ijzer tengevolge van de handelspolitiek van de Chinezen die, opgestookt door de Russen en door president Poetin persoonlijk, weigeren te doen wat wij zeggen, zodat we hun staal niet meer kunnen invoeren. Maar dank zij de houten zaag komen we dus niet in de problemen!

Bovendien hoop ik, lieve Gina, een nieuwe impuls voor je lustgevoelens te hebben geleverd. Zoals het was, beperkt tot alleen maar waterboarden… wie wordt daar nu nog heet van!

 

Allerhartelijkste en collegiale groeten,
Melissa Baghijn.

 

 

LiteraLeaks (10)

Agente Melissa Baghijn (CIA & Opus Dei) geeft raad aan de nieuwe CIA-chef Gina Haspel.

 

 

Dear Gina,

als agente van de CIA en Opus Dei die speciaal is belast met het uitvorsen van Het Paradigma richt ik me tot jou als geestesverwante en toekomstige chef – niet alleen van mij, maar van heel onze prachtige CIA.

Aangemoedigd door de soevereine manier waarop je op lastige vragen van een parlementslid hebt geantwoord – door je drukke bezigheden ben je dat natuurlijk al vergeten: hier is het te vinden:

 

 

Aangemoedigd dus – de eigenlijke reden waarom ik je schrijf is het nieuws dat jij geen gewone folteraarster was. Je werkte niet alleen doelgericht, tot je antwoorden kreeg, maar meer dan dat:  je genoot van je werk en Bloedige Gina genoemd werd. 

Ik ben niet zo begaafd voor het schrijven van gewaardeerde politieke tribunes als mijn aartsvijandin Eurykleia, van wie gezegd wordt dat ze een nog steeds jeugdige oma is. Dat kan trouwens worden nagelezen op een gezaghebbende website – dus iedereen gelooft het. Ik daarentegen ben een vrouw van weinig woorden, meer tot actie geneigd, en om die reden verbaast het me ook dat onze agency bij het reactiveren van middeleeuwse technieken zich maar steeds blijft doodstaren op die waterboarding. Ik zou bijgevolg uw aandacht willen vragen, dear Gina, voor het doorzagen (cfr. de illustratie) en zelfs voor het Verbeterde Doorzagen – een uitvinding van mijn bescheiden persoon. (Op de foto hierboven heb ik – in operatieve vermomming – net een Palestijnse baby doodgebeten; het zal je niet ontgaan zijn dat jij en ik dezelfde voorkeuren hebben en je niet verbazen dat de collega’s mij soms ook  Bloedige Melissa noemen!)

 

 

Maar met zo’n begripvolle chef als jij ongetwijfeld zult worden, dearest Gina, kan ik eindelijk ook mijn uitvinding van het ‘Verbeterde Doorzagen’ presenteren. Bij het onverbeterde doorzagen – we kunnen gerust spreken van het primitieve doorzagen – ontstaat alras het nadeel dat de ondervraagde, zozeer onder de indruk van de gebruikte techniek, geheel verstomt en de gevraagde inlichtingen definitief niet meer geeft.

(Oei Gina, daar roept mijn echtgenoot dat het verse Russenbloed voor het avondeten aan het aanbranden is. Tot heel binnenkort. Gauw nog een afbeelding – vanzelfsprekend van het onverbeterde, primitieve doorzagen – ik wil je ook nieuwsgierig maken. En… doen watertanden.)

 

 

 

Liefs,

Melissa Baghijn.