een reynebeau voor schrijver en uitgever Posts

Korte stakingspauze.

Hegels 250ste verjaardag. Maar deze schrijver had nog geen gecertificeerde reynebeau! Hoeveel leesbaarder had zijn boek kunnen worden!

 

Korte Stakingsonderbreking ten gevolge van boekpublicatie.

 

Eurykleia Coloratuur aan:

 

Aan de heer Arnold Eloy

uitgeverij Mens & Cultuur

Koning Albertlaan 60

9000 Gent

 

 

Geachte Heer, Uitgever, Waarde Collega.

Als woordvoerster van de Paradigma-uitgeverij dank ik u voor het recensie-exemplaar van het boek van dr. Paul De Ridder, De Rechtvaardige Rechters terug van weggeweest. Wij willen het bestaan van uw uitgave wel vermelden op onze Paradigma-website, maar een recensie in de traditionele zin van het woord kunnen we niet plaatsen. Coralie Coloratuur en ikzelf zijn namelijk nog steeds in staking en Lucas Mariën zit gebogen over de eindredactie van het eerste deel van zijn werk over de Rechtvaardige Rechters dat in het najaar verschijnt. De enige hier die een recensie zou kunnen schrijven is mijn platonische vriend prof. dr. Jos Zoetesmeer, moraaltheoloog, maar die is na voorlezing (door mij aan de telefoon) van de hoofdstukken Het niveau Reynebeau en Bestaat “dat ding” nog? te zeer geschokt. Hij vreest dat die hoofdstukken – ik citeer – ‘niet objectief’ zijn. Hij wil een petitie onder theologen organiseren om te verkrijgen dat hun lievelingskrant De Standaard niet langer te schande wordt gemaakt door die ijdele nulliteit.

In plaats van een recensie geven we u en de auteur van het boek een reynebeau cadeau. De gecertificeerde reynebeau is een door mij, Eurykleia Coloratuur, geschapen kunstwerk, een balpen waarop dichtregelen van Marc Reynebeau zijn aangebracht, zodanig dat ook de meest vergeetachtige penvoerder steeds een citaat van deze dichter ter beschikking heeft. Ik stuur u exemplaren met

een paar miljard miserabelen

ook jij, lezer, en ik zelfs

respectievelijk:

de sigaar

maar toch ook een beetje god

Als bijzondere tegemoetkoming kunt u een reynebeau met een ander opschrift kiezen en uw exemplaar dus inruilen. De andere opschriften afkomstig uit de poëtische dichtwerken van de sterjournalist van De Standaard zijn:

van de aandriften het toilet

daarin het proces ervan

En:

de valleien

van somber zelfbeklag

 

De spectaculairste gedeelten uit het poëtische oeuvre van onze held kunnen ook worden geraadpleegd op Het Paradigma, in de door mij beheerde beheerde rubriek Marc Reynebeau: Uit één bundel.

Deze prijs zal voor het publiek een bijkomende aansporing zijn om uw boek te kopen. En voor ons zijn de geciteerde hoofdstukken uit het Rechtersboek een aanleiding om eindelijk ook aandacht te vragen voor de prozaïsche Gloriosus, in een nieuwe rubriek: Staking of niet! Heldhaftig Proza.( Staking of niet!)

Het eerste daarin geciteerde fragment ontlenen we aan uw boek!

Voor het andere verwijs ik naar mijn Kerstverhaal van december 2019, geen journalistieke maar een literaire tekst. Met eeuwigheidswaarde dus. Ik heb mijn verhaal voor de gelegenheid trouwens herzien.

Tenslotte verwijs ik ook naar de ontdekker van het hilarische potentieel van Marc Reynebeau, Lucas Mariën, die hem ook als eerste beschreef als de snoevende Gloriosus. Mariën wil zijn tekst ook herzien; in de loop van de volgende dagen vindt u die hier: Marc Reynebeau: Van sigaar tot god.

 

Met vriendelijke groet (getekend:)

Eurykleia Coloratuur, voor uitgeverij Het Paradigma.

 

 

De gecertificeerde reynebeau is hier voor iedereen verkrijgbaar: Uitgeverij Paradigma