drempelverhoging voor de lezers Posts

Onderbreking

 

 

maart 2017. CC

 

In april gaat Het Paradigma voor een maand uit de ether. Preciezer uitgedrukt: wij doen er zo lang niets aan – ten minste niet iets wat meteen zichtbaar is. Wij moeten namelijk ook de tijd vinden om dingen te bestuderen, de hoofdbrekens met onze uitgeverij op te lossen, met bepaalde mensen te praten, onze bijen te verzorgen – en voor onze kwekerij van biologische kruiden is het nu natuurlijk zaaitijd. Nu de EU besloten heeft dat glyfosaat niet kankerverwekkend is kunnen wij met gerust geweten ook de door Melissa Baghijn in opdracht van de CIA verontreinigde bestanden aan de man brengen. Geen enkele klant wil immers dat een patiënt die hij wil vergiftigen eerst nog kanker krijgt. Dankzij de EU kunnen we nu iedereen geruststellen: met onze producten geen  ongezonde nevenverschijnselen!

 

We zullen hier en daar wat snoeien en herzien, ook aanpassingen uitvoeren aan deze website. Zo zullen we bijvoorbeeld een Detectivebord maken. Eigenlijk vloeit dat voort uit de rubriek die we tot nu toe de Boodschap van Goedertier hebben genoemd, – het inzicht dat het niet om een materiële maar een symbolische onderneming gaat, – maar het beeld van dat grote Detectivebord haalt onze manier van werken beter voor de geest.

 

De volgende dagen publiceren we nog enkele teksten die onze lezers zullen helpen de maand heelhuids door te komen. Maar die ook achtergronden leveren, voor wat er op stapel staat na de onderbreking. Een voorbeeld is Het brein als computer, over Kant en de transcendentale filosofie. De strijd hierrond in de jaren na de eerste wereldoorlog, de oprichting van het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte als uitvalsbasis en commandocentrale om deze strijd uit te dragen in de wereld, de pro-filosofische positie daartegen die wordt ingenomen door de belangrijkste schrijvers, Van Ostaijen en de hemelse Walschap – dat alles speelde zich af tot in de directe omgeving van Arsène Goedertier. Het behoort tot de achtergronden van de affaire. Herinneren we ons ook de uitspraak van Jozef Muls dat de kleinste dameskransjes zich toen in de thomistische filosofie verdiepten. Trouwe lezers weten dan ook nog dat ik deze strijd beschouw als de eigenlijke achtergrond van de affaire van de Rechtvaardige Rechters.

Zo vind je op deze site bijdragen die op het eerste gezicht misschien niet veel met de Rechtvaardige Rechters te maken hebben; op het tweede gezicht doen ze dat wel. Wij rekenen erop dat mettertijd veel zal worden verhelderd.

Een meneer heeft ons op de toon van edele verontwaardiging geschreven dat er iets op deze webstek stond dat hij niet begreep. En hoe wij het durfden wagen zoiets te publiceren. Wij durven nog veel meer. Wij schrijven niet voor Humolezers maar voor verstandelijke mensen en voor het betere publiek. Drempelverlaging is ons wurst, wij werken drempelverhogend. Dat heeft niets met sociale status of hogere of lagere opleiding te maken. Wij streven naar een emanciperende literatuur voor al wie bereid is na te denken en een inspanning te doen. Daarom proberen we onze teksten zo klaar en duidelijk mogelijk op te stellen, maar we gaan geen enkele thema uit de weg.

Voor wie dat niet past: niets is eenvoudiger dan onze webstek te verlaten. Een klik en het is gebeurd. Wij zijn ervan overtuigd dat de literatuur zoals die geweest is voorbij is, en dat de relatie tussen consument en producent ingewikkelder en veelzijdiger zal worden. Maar dat is Lucas zijn winkel. Bijdragen over digitale literatuur hebben hier ook in de toekomst hun vaste plaats.

Een jaar staan we nu op het net – een aanleiding om een en ander zoals gezegd nog eens te bekijken, te adjusteren en nieuwe plannen te maken. Als laatste bijdrage van de eerste jaargang heb ik een interview gemaakt met Lucas Mariën, de initiator van het wetenschappelijk Rechtvaardige Rechters-onderzoek, inspirator, schrijver… Dat mag u zeker niet missen.

(Het spreekt vanzelf dat dat interview aanleiding heeft gegeven tot misverstanden en incidenten. Daarom kies ik deze weg…

Er is toch die bijdrage over digitale eristiek[1]… Lucas, en je wou na het reces werk maken van de niet-lyrische productie van Marc Reynebeau. Zou je ervoor kunnen zorgen dat de laatste lyrische bonbons van deze miles gloriosus[2] nog deze week op de website komen, dat dat facet dan ook af is? Er zijn mensen die speciaal op Het Paradigma gaan kijken welke edelstenen je weer opgedolven hebt van onder de puinen der vergetelheid om ze te lanceren, richting firmament der onsterfelijkheid – niet mooi gezegd, Lucas?)

 

En u, geachte lezer, geeft u ons maar eens een maandje vrijaf. En blijft u ons welgezind.

 

Coralie Coloratuur

 

[1]  Eris, de godin van de twist, is de zuster van de oorlogsgod Ares. Eristiek is de leer van de literaire polemiek.

[2]  De glorieuze, snoevende soldaat is een type uit de antieke komedie. Titus Maccius Plautus schreef een stuk met die titel.