bestelbon Posts

Uitgeverij Paradigma

De uitvinding van de boekdrukkunst luidde het einde in van het epos in verzen dat eigenlijk diende om te worden voorgedragen, en dit ten voordele van de lees-roman. De uitvinding van de fotografie beïnvloedde de schilderkunst: het afbeelden van de wereld op een plat vlak kon die voortaan overlaten aan dat nieuwe medium.

Zo zal ook de digitale revolutie gevolgen hebben voor de literaire vorm. Lucas Mariën spreekt graag van de Digitale Mix, literatuur in samenwerking met digitale techniek, de invloed van die techniek op de literaire vorm.
Zo publiceert Nobelprijswinnaar Elfriede Jelinek (‘De Pianiste’) alleen nog in het internet omdat ze het boekwezen ‘extreem corrupt’ vindt. ‘Als ik in het internet publiceer, dan blijft de tekst van mij. En toch kan al wie dat wil er naartoe. Een fascinerende mengeling van privé en openbaar.’ (Welkom. Programmatisch).

Voor een zozeer onderdrukte literatuur als de Nederlandse in een in wezen nog feodale maatschappij als ‘België’ is het de enige mogelijkheid om te ontstaan, te bestaan. De website Het Paradigma vormt dus ook een experiment met het gebruik van het internet voor de literatuur. Het boek en het internet kunnen elkaar aanvullen. En de schrijver blijft soeverein.
Daartoe werd ook de uitgeverij Paradigma opgericht, die boeken op papier en te gelegener tijd elektronische boeken op de markt zal brengen.

Hieronder vindt u een overzicht van de boeken van Het Paradigma.

U kunt bestellen door naar het boek in kwestie te gaan en dan onder de beschrijving op de bestelknop te drukken (of via de selectielijst in de rubriekenbalk, “Uitgeverij Paradigma”, hierboven uiterst rechts) .
U ontvangt dan een formulier met alle nodige gegevens, ook in verband met bescherming van privacy etc.

Blijft u ons welgezind.

ciao,

Eurykleia

 

Alle lust wil eeuwigheid

 

 

 

 

 

Alle lust wil eeuwigheid bevat zeven – sommige daarvan nooit eerder gepubliceerde – verhalen van Lucas Mariën : Titanic, Vermetel kamperen, Immaculée, De macht van de tiktiri, Heren van het morgengrauwen, Tine had toch nooit kunnen roeien!, Alle lust wil eeuwigheid.

De bundel wordt voorafgegaan door het veelbesproken Traktaat van het alsof, een essay van 90 pagina’s waarin niet alleen de vraag wordt gesteld naar de afwezigheid van literatuur in het gebied dat het centrum van Europa uitmaakt, naar de onderdrukking van dit deel van de Nederlandse literatuur, maar ook naar het in rook opgaan van de door Walschap en Van Ostaijen ingeleide revolutie.
De traditionele katholieke onderdrukking wordt de voorbije decennia aangevuld door die van links. Waarom is de literatuur even corrupt als de justitie? Waarom is er over literatuur geen discours op academisch niveau? En over de post-literatuur en haar tegengif: de ecologische klassiek.

 

Alle lust wil eeuwigheid
Berlijn 2017
272 pagina’s
16 euro – Verzending inbegrepen

Bestelformulier:  Klikt U hier

 

De Vissende Kat – Hermansnummer

 

Uitgeput!

Maar de belangrijkste bijdragen uit dit Hermansnummer

komen in Mariëns eerste Hermansboek.

Hierover binnenkort meer.

 

https://i1.wp.com/kurtz.owncube.com/hetparadigma/wp-content/uploads/2017/11/cover-VK-definitief.jpg?resize=940%2C665&ssl=1

 

Een uitgave van het Front voor meer Moeilijkheid.
Auteur : Lucas Mariën
Het Vissende Kat-nummer dat helemaal aan Willem Frederik Hermans gewijd is.

Nog maar enkele exemplaren!

De Vissende Kat – Hermansnummer
maart 2010
2de druk
33 pagina’s
7,5 euro – Verzending inbegrepen

Uitverkocht! NEE! We hebben nog enkele exemplaren gevonden!!!

Het Hermansnummer van de Vissende Kat zal grotendeels worden opgenomen in het eerste Hermans-boek van Het Paradigma.

Bestelformulier: Klikt U hier

 

 

Schadow

 

 

 

Biedermeiertijd. Dowendans, de “eerste Nederlander op de Witte Berg”, krijgt van de beroemde dichter Oud IJzer de opdracht om een portret te zoeken van zijn voormalige vriend, de schilder Schadow. Daarvoor moet hij langs diens weduwe Friederike passeren en is de confrontatie met Cäcilie, Schadows zus en Dowendans’ voormalige grote liefde, onvermijdelijk.
Dowendans wil zijn versie van de tocht naar de berg nu publiek maken.
Hij ontmoet een medicus die beweert dat de psyche net zo goed beschreven en behandeld kan worden als het lichaam.
Tegen de achtergrond van de dreigende putsch tegen het Koninkrijk der Nederlanden en de afscheuring van de zuidelijke provincies, gaat hij op bezoek bij een bekende landgenoot in Wenen: Louis van Beethoven.

 

 

Schadow
Berlijn, juni 2018
340 pagina’s
21 euro– Verzending inbegrepen

Bestelformulier: Klikt U hier

 

 

Een gecomprimeerde reynebeau met certificaat

 

 

De gecomprimeerde reynebeau is een balpen (designtype Cosima) in het blauw van Athene.

Naast het logo van het Paradigma, dat we op de pen hebben laten aanbrengen, staat een citaat uit de bundel Spelbederf van Marc Reynebeau.

Met deze pen in uw hand zal het moeilijk zijn géén Vl. poëzie te schrijven! Je zet de punt nog maar op het papier en daar vloeien de gedichten al. Ze komen ter wereld als konijnen, zo vruchtbaar is deze pen.

U kunt kiezen uit vier inscripties:

(1) De sigaar/maar ook een beetje god.

(2) ‘De valleien van somber zelfbeklag.’

(3) ‘Een paar miljard miserabelen / Ook jij, lezer, en ik zelfs.’

(4) ‘van de aandriften het toilet / met daarin het proces ervan’

 

De prijs voor dit eenmalige kunstwerk, voor één gecomprimeerde reynebeau is 22 €. De vier pennen samen voor 69 €.

Vergeet u vooral niet te vermelden welke inscriptie u wenst. Bij ieder exemplaar hoort een door mij, Eurykleia, getekend certificaat.

Over het scheppingsproces van dit kunstwerk: Gecomprimeerde reynebeau met certificaat

 

Bestelformulier:Klikt U hier

 

De Zwijgende Profeet

 

 

Wat valt er nog te profeteren nadat alle toekomst achterhaald schijnt te zijn en wat er nog moet komen al voorbij? Professor Zoetesmeer krijgt de gelegenheid om dit na te gaan als hij uitgenodigd wordt door April Houschilt, een voormalige televisie-presentatrice en een van de meest bewonderde vrouwen van het land. Uitgenodigd op het landgoed van de Zwijgende Profeet, wiens media-manager ze geworden is.

‘Gewoonlijk wordt het leven van moraaltheologen eenzijdig afgeschilderd als arm aan belevenissen, behalve dan van geestelijke aard,’ meent Zoetesmeer. In de kunst werd het beroep inderdaad  gediscrimineerd, in vergelijking met bijvoorbeeld cowboys, detectives, prinsen en gerechtsdeurwaarders. Eindelijk dus de eerste roman waarin een moraaltheoloog de hoofdrol speelt! En wel de bij de lezers van de Paradigma-webstek (www.hetparadigma.eu) zo geliefde Prof. Dr. Jos Zoetesmeer. Niet alleen een staaltje van ecologisch-klassieke literatuur! We gaan  bovendien tot voorbij het einde van wat profetisch verneembaar kan zijn. Voor meer informatie zie …. (https://hetparadigma.eu/category/onze-boeken)

 

De Zwijgende Profeet
Berlijn 2019
202 pagina’s
18 euro– Verzending inbegrepen

Bestelformulier: Klikt U hier

 

Nederland. 1 – Bolwerk van de geest. Een episch complex. 

Lucas Mariën schrijft geen roman zoals men die zich klassiek voorstelt. Veeleer kan men spreken van een “episch complex”, waarbij gedrukte tekst en digitale media zich verweven, fictie en filosofisch discours elkaar aflossen. Hij legt zich hierbij vooral toe op Vlaanderen als niet bevrijd deel van Nederland. 

Hij mengt filosofie en literatuur, en daarvoor lenen de diefstal van Jan van Eycks Rechtvaardige Rechters en de figuur van Arsène Goedertier, de hoofdverdachte in de hele affaire, zich uitstekend. Goedertier introduceerde in zijn afpersersbrieven – de D.U.A.-brieven – nieuwe personages en schiep een zelfstandig drama. 

Mariën wil gestalte geven aan “de voortzetting van de diefstal met andere middelen”, een allusie op een uitspraak van Carl von Clausewitz: “Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen.” Hij ziet de affaire Rechtvaardige Rechters als een “scheppende mythe” en behandelt de diefstal fundamenteler. Het gaat om de ontwikkeling van het vrije, rationele individu en de eeuwenlange poging om dit streven te onderdrukken in de kunst, de literatuur, en in heel de cultuur en de maatschappij. Dat was al het geval bij Siger van Brabant in de dertiende eeuw, bij Jan van Eyck ook, en hij trekt de lijn door tot Gerard Walschap en Arsène Goedertier. De geschiedenis van Nederland is van die worsteling doordrongen. Een Nederlandse geschiedenisfilosofie zal het a fortiori ook zijn. 

Het ‘Nederland’-werk met de Rechtvaardige Rechters als uitgangspunt, bestaat uit meerdere delen. Het eerste, dat nu verschijnt, is samengesteld uit een afdeling Sezession en een Secessie. 

De sezession behelst een afscheiding van bestaande ‘literaire’ toestanden, een zich losscheuren van en zich afzetten tegen het thomistisch-Tartufistaanse model, maar ook tegen de hedendaagse post-literatuur. 

De secessie gaat over de Nederlandse natie. Het is een fictioneel verhaal, een spel met personages uit “het betere boek”, uit beroemde romans die niet werkloos mogen worden na de door de schrijver gediagnosticeerde dood van de roman. Madame Bovary, Jan Houtekiet, Batavus Droogstoppel (Lauriergracht 37)… vieren mee feest naar aanleiding van de benoeming van een “poëet van de natie” in Huichelarije. Door een lek van een ondergedoken informant heeft de schrijver kennis gekregen van een door de Villa Elevata ontworpen masterplan waarin die een rol speelt, en waarmee deze Villa de plannen van het Huichelarees “systeem” doorkruist en verijdelt. ‘Waarom dit nog langer verborgen houden?’ vroeg de schrijver tijdens ons voorbereidend gesprek – en dat vinden wij ook. 

Waarbij niet vaststaat of dat de Villa echt bestaat en het (volgens sommigen: satanisch-boosaardige) masterplan niet op een complottheorie gebaseerd is. Ultrageheim, maar dodelijk efficiënt. (Eurykleia C.)  

 

Nederland. 1 Bolwerk van de geest. Een episch complex. 

Mei 2023 

407 bladzijden 

33 € – Verzending inbegrepen 

Bestelformulier: Klikt u hier

 

 

Nederland. 2 – De verduisterde bibliotheek

 

Dit tweede deel van het episch complex ‘Nederland’ begint met de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters van Jan van Eyck in 1934.

Sofia S.S. de Lansere staat voor een onmogelijke opgave. Ze probeert er onderuit te komen, over die affaire te moeten schrijven, maar dat is haar lot. Ze wordt ertoe gedreven – terwijl ze lijdt aan een schrijfblokkade ten gevolge van haar geboorte in een verkeerd land.

Een hoofdrol speelt Henry Koehn, de Duitse officier die zich tijdens de bezetting 1940-44 voorneemt over de zaak RR een boek te schrijven. Hij stelt vast dat het Belgisch onderzoek een farce was en begint op eigen houtje materiaal, getuigenissen en documenten veilig te stellen. Aan hem is het te danken dat het niet gelukt is alles onder het tapijt te vegen.

Van een andere protagonist, Arsène Goedertier, worden de kinder- en jeugdjaren belicht. Tegen de achtergrond van de strijd tussen behoudsgezinden en nieuwlichters binnen de kerk, evolueert deze plattelandskoster naar een vrijere geest en een niet zelden schampere ironie. Goedertiers bibliotheek zal na zijn dood gestolen worden door de hoogste rechters, die het onderzoek willen dwarsbomen. Er zijn nog meer voorbeelden van bibliotheken en archieven die plotseling verdwijnen, maar ook procesdocumenten.

Voor luchtige momenten in dit ernstige werk zorgen ook de capriolen van de katholieke elite van het land. En hun exploten, waarvan de diefstal van de Rechtvaardige Rechters  er maar één is.

 

Nederland. 2 De verduisterde bibliotheek.

December 2023

351 bladzijden 

28 € – Verzending inbegrepen 

Bestelformulier: Klikt u hier