Nederland. 2 – De verduisterde bibliotheek. Een episch complex. 

 

Dit tweede deel van het episch complex ‘Nederland’ begint met de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters van Jan van Eyck in 1934.

Sofia S.S. de Lansere staat voor een onmogelijke opgave. Ze probeert er onderuit te komen, over die affaire te moeten schrijven, maar dat is haar lot. Ze wordt ertoe gedreven – terwijl ze lijdt aan een schrijfblokkade ten gevolge van haar geboorte in een verkeerd land.

Een hoofdrol speelt Henry Koehn, de Duitse officier die zich tijdens de bezetting 1940-44 voorneemt over de zaak RR een boek te schrijven. Hij stelt vast dat het Belgisch onderzoek een farce was en begint op eigen houtje materiaal, getuigenissen en documenten veilig te stellen. Aan hem is het te danken dat het niet gelukt is alles onder het tapijt te vegen.

Van een andere protagonist, Arsène Goedertier, worden de kinder- en jeugdjaren belicht. Tegen de achtergrond van de strijd tussen behoudsgezinden en nieuwlichters binnen de kerk, evolueert deze plattelandskoster naar een vrijere geest en een niet zelden schampere ironie. Goedertiers bibliotheek zal na zijn dood gestolen worden door de hoogste rechters, die het onderzoek willen dwarsbomen. Er zijn nog meer voorbeelden van bibliotheken en archieven die plotseling verdwijnen, maar ook procesdocumenten.

Voor luchtige momenten in dit ernstige werk zorgen ook de capriolen van de katholieke elite van het land. En hun exploten, waarvan de diefstal van de Rechtvaardige Rechters  er maar één is.

 

Nederland. 2 De verduisterde bibliotheek. Een episch complex

December 2023

351 bladzijden 

28 € – Verzending inbegrepen 

Bestelformulier: Klikt u hier