Ongesorteerd Posts

Aan Z.M. Willem Alexander

Walschapdag 2023

Walschap-initiatief (1) 2023
25 oktober 2023. Lucas Mariën.

Vandaag, de Walschapsdag 25 oktober 2023, heb ik het tweede deel van mijn Nederland-werk voltooid. De volledige titel is: Nederland 2. De verduisterde bibliotheek.

 

Het is passend om op dit ogenblik even stil te staan bij de grote figuur Gerard Walschap, en om aan het geloof en het vertrouwen in dit nieuwe werk ook een herinnering te verbinden aan deze grote schrijver. Het is niet voorstelbaar dat er in het niet-bevrijde deel van Nederland nog iets van belang geschreven zou kunnen worden zonder dat zijn invloed er op een of andere manier – zonder dat zijn… zegen erop rust.

Nederland 2. De verduisterde bibliotheek. Een spannend boek waarin centraal staan:
– Henry Koehn, de Duitse officier die tijdens de bezetting op eigen houtje een onderzoek instelde naar het gestolen paneel van de RECHTVAARDIGE RECHTERS van Jan van Eyck. Terwijl het officiële Belgische onderzoek gesaboteerd was door de hoogste juridische instanties van het land. Zonder Koehn zou alles onder het tapijt geveegd zijn en zouden we van deze onthullende affaire haast niets hebben geweten.
– Arsène Goedertier, de schrijver van de afpersingsbrieven, niet alleen een schilderachtige figuur, een beetje Reinaert, een beetje Uilenspiegel, maar ook hij een ideaalbeeld, een Walschap van het praktische leven – de echte Walschap stond op dat moment aan het begin van zijn carrière.
– Last but not least Sofia S.S. de Lansere, de aan een schrijfblokkade lijdende achterkleindochter van Walschaps Sibylle de Lansere.

Nederland 2. De verduisterde bibliotheek zal binnenkort verkrijgbaar zijn.

We mikken er niet zonder vertrouwen op dat op de volgende Walschapsdag, op 25 oktober 2024, minstens ook het derde deel van Nederland verschenen zal zijn.

Vanzelfsprekend blijven we Nederland 1. Bolwerk van de geest aanbevelen.

 

Bolwerk: presentatie

Eurykleia: presentatie Nederland 1 Bolwerk van de geest. 31 mei 2023.

 

Lucas Mariën schrijft geen roman zoals men die zich klassiek voorstelt. Veeleer kan men spreken van een “episch complex”, waarbij gedrukte tekst en digitale media zich verweven, fictie en filosofisch discours elkaar aflossen. Hij legt zich hierbij vooral toe op Vlaanderen als niet bevrijd deel van Nederland.

Hij mengt filosofie en literatuur, en daarvoor lenen de diefstal van Jan van Eycks Rechtvaardige Rechters en de figuur van Arsène Goedertier zich uitstekend. Goedertier introduceerde in zijn afpersersbrieven – de D.U.A.-brieven – nieuwe personages en schiep zo een zelfstandig drama.

Mariën wil gestalte geven aan “de voortzetting van de diefstal met andere middelen”, een allusie op een uitspraak van Carl von Clausewitz: “Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen.”

Mariën ziet de affaire Rechtvaardige Rechters als een “scheppende mythe” en behandelt de diefstal fundamenteler. Het gaat om de ontwikkeling van het vrije, rationele individu en de eeuwenlange poging om dit streven te onderdrukken, in de kunst, de literatuur, en in heel de cultuur en de maatschappij. Dat was al het geval bij Siger van Brabant in de dertiende eeuw, bij Jan van Eyck ook, en hij trekt de lijn door tot Gerard Walschap en Arsène Goedertier. De geschiedenis van Nederland is van die worsteling doordrongen. Een Nederlandse geschiedenisfilosofie zal het a fortiori ook zijn.

Het ‘Nederland’-werk met de Rechtvaardige Rechters als uitgangspunt, bestaat uit meerdere delen. Het eerste, dat nu verschijnt, is samengesteld uit een afdeling Sezession en een Secessie.

De sezession behelst een afscheiding van bestaande ‘literaire’ toestanden, een zich losscheuren van en zich afzetten tegen het thomistisch-Tartufistaanse model, maar ook tegen de hedendaagse post-literatuur.

De secessie gaat over de Nederlandse natie. Het is een fictioneel verhaal, een spel met personages uit “het betere boek”, uit beroemde romans die niet werkloos mogen worden na de door de schrijver gediagnosticeerde dood van de roman. Madame Bovary, Jan Houtekiet, Batavus Droogstoppel (Lauriergracht 37)… vieren mee feest naar aanleiding van de benoeming van een “poëet van de natie” in Huichelarije. Door een lek van een ondergedoken informant heeft de schrijver kennis gekregen van een door de Villa Elevata ontworpen masterplan waarin die een rol speelt, en waarmee deze Villa de plannen van het Huichelarees “systeem” doorkruist en verijdelt. ‘Waarom dit nog langer verborgen houden,’ vroeg de schrijver tijdens ons voorbereidend gesprek – en dat vinden wij ook.

Waarbij niet vaststaat of dat de Villa echt bestaat en het (volgens sommigen: satanisch-boosaardige) masterplan niet op een complottheorie gebaseerd is. Ultrageheim, maar dodelijk efficiënt. (Eurykleia C.)

 

Nederland. 1 Bolwerk van de geest. Een episch complex.

408 bladzijden

33 €

 

Zending

Reclame Nederland 1 (1)

On 3/03/2023 13:08, BB wrote:
Ik overweeg om voor mijn rubriek in de Volkskrant of voor het boek wat ik schrijf over de oplossing van alles te verwijzen naar Uw nieuwe boek, ‘Nederland 1 Bolwerk van de Geest’ van Lucas Mariën. Heeft u een recensie exemplaar voor mij?
Kan naar: XXXXXXXX

Alvast dank.

XXX

¿¿¿

 

Recensenten en hoernalisten betalen bij ons het zevenvoudige van de gewone boekenprijs. D.w.z. dat een boek dat iedere consument voor 20 € kan kopen, voor de laatstgenoemden 140 € kost. Zegge en schrijve 139 €, als bijzondere gunstbetuiging voor wie een rubriek heeft in de Volkskrant.

Voor ‘Nederland 1 Bolwerk van de geest’ is dat dus 33 € X 7 = 231 €, A.u.b. niet vergeten te vermelden als het voor de Volkskrant is, dan is het  229, 33 €.

 

Uw voordeel!

Eurykleia. Uitgeefster, kunstenares, geassocieerde.