Walschapdag 2023

Walschap-initiatief (1) 2023
25 oktober 2023. Lucas Mariën.

Vandaag, de Walschapsdag 25 oktober 2023, heb ik het tweede deel van mijn Nederland-werk voltooid. De volledige titel is: Nederland 2. De verduisterde bibliotheek.

 

Het is passend om op dit ogenblik even stil te staan bij de grote figuur Gerard Walschap, en om aan het geloof en het vertrouwen in dit nieuwe werk ook een herinnering te verbinden aan deze grote schrijver. Het is niet voorstelbaar dat er in het niet-bevrijde deel van Nederland nog iets van belang geschreven zou kunnen worden zonder dat zijn invloed er op een of andere manier – zonder dat zijn… zegen erop rust.

Nederland 2. De verduisterde bibliotheek. Een spannend boek waarin centraal staan:
– Henry Koehn, de Duitse officier die tijdens de bezetting op eigen houtje een onderzoek instelde naar het gestolen paneel van de RECHTVAARDIGE RECHTERS van Jan van Eyck. Terwijl het officiële Belgische onderzoek gesaboteerd was door de hoogste juridische instanties van het land. Zonder Koehn zou alles onder het tapijt geveegd zijn en zouden we van deze onthullende affaire haast niets hebben geweten.
– Arsène Goedertier, de schrijver van de afpersingsbrieven, niet alleen een schilderachtige figuur, een beetje Reinaert, een beetje Uilenspiegel, maar ook hij een ideaalbeeld, een Walschap van het praktische leven – de echte Walschap stond op dat moment aan het begin van zijn carrière.
– Last but not least Sofia S.S. de Lansere, de aan een schrijfblokkade lijdende achterkleindochter van Walschaps Sibylle de Lansere.

Nederland 2. De verduisterde bibliotheek zal binnenkort verkrijgbaar zijn.

We mikken er niet zonder vertrouwen op dat op de volgende Walschapsdag, op 25 oktober 2024, minstens ook het derde deel van Nederland verschenen zal zijn.

Vanzelfsprekend blijven we Nederland 1. Bolwerk van de geest aanbevelen.