Steekkaart: van Cauwelaert/Duce

 

Coralie Coloratuur, juli 2023.

 

In het boek ‘Nederland 1 Bolwerk van de geest’ van Lucas Mariën wordt naar waarheid vermeld dat Frans van Cauwelaert in zijn milieu ‘duce’ genoemd werd. Mariën geeft twee bewijsplaatsen, beide uit boeken van de belangrijkste hagiograaf van Edward (‘Priester’) Poppe, Fernand van de Velde. De eerste komt uit ‘Edward Poppe en de Vlaamse Beweging’ en is in orde.

Met het tweede is er iets misgegaan, blijkt uit een nog eens herhaalde controle: in een convoluut met fotokopies is er iets door elkaar geraakt, misschien al jaren geleden: het citaat komt uit het tweede of het derde deel van de hagiografie van Poppe, dat kunnen we met de ons op dit ogenblik ter beschikking staande middelen niet achterhalen. Het is ook onmogelijk de originele boekdelen op dit ogenblik ter inzage te krijgen. Maar dit hieronder is een kopie van bladzijde 456 van het tweede of het derde deel van het boek van Van de Velde over Poppe. Het gaat om de derde regel, van onderaf te beginnen.

Interessant in verband hiermee ook: de steekkaarten Graal, Hilda Leynen 2 (wordt voorbereid).