Win vandaag nog…

22 november 2020. Lucas Mariën

 

De beroemde Ode aan Jan van Eyck die Lucas de Heere schreef, en waarin hij het Lam Gods bezong, bevat voor mij duistere plaatsen. Ik heb ook twijfels i.v.m. de transcriptie van de tekst. Het hele gedicht is gemakkelijk te vinden bij de Digitale Bibliotheek Nederlandse Literatuur. Vooral voor vers 37 ben ik op zoek naar een overtuigende verklaring:

 

36   Sijn broeder Hubert rijdt bij hem in d’hoogste sté.

37   Welcken Hubert dit waerck begon naer sijn zé

38   Maer door de doot (diet al doodt) moest hijt staken

 

De eerste drie lezers die een bevredigende lezing voorstellen (voor dat vers 37) krijgen een gecertificeerde reynebeau cadeau.