Aanwinsten

 

De specialisten van HP schatten dat Henry Koehn tijdens zijn verblijf in Brussel zowat vijfhonderd brieven aan zijn vrouw, Eva, moet hebben geschreven. Ze waren pas een paar weken voor de oorlog uitbrak getrouwd. Hij schreef haar ongeveer twee keer per week. Een deel van die brieven is op het einde van de oorlog verloren gegaan – Eva vluchtte met haar kleine pleegdochter en een handkar met alles wat ze nog bezat vanuit het oosten.  

Van de overgebleven stukken heeft het Archief Rechtvaardige Rechters in december 2019 – januari 2020 een deel kunnen verwerven, samen met andere documentem en foto’s.