Aan een buitenlandse professor 2

Geachte Professor.

Ik moet vooruitlopen op mijn normale publicatiestrategie om u nu al te kunnen wijzen op een nagenoeg onbekende bron in verband met het kwatrijn op de kaders van het Lam Gods. De eerste kunsthistoricus na Waagen die die grondiger bekeken heeft, was mijns inziens Dr. Martin Konrad, die in 1940 en begin ’41 de lege kaders in Sint-Baafs in ogenschouw heeft genomen. Ik zal weldra een ‘Steekkaart Dr. Martin Konrad’ op deze webstek plaatsen.

Er bestaan heel wat ‘nagenoeg onbekende’ bronnen, u heeft er zelf op gewezen.

MfG

CC

(C.c.A.e.d.)