Exempel, ongevraagd

Lucas Mariën. 29 oktober 2018.

30 oktober 2018.

 

We worden erop geattendeerd dat de link naar het Knack-artikel waarnaar we verwijzen niet werkt. Wij hebben een knipsel voor ons liggen, of beter een uitdraai van een tekst die gedateerd is “donderdag 20 december 2012 om 09u20”. Cfr. onderaan een scan van de kop van dit artikel. Daaruit blijkt ook dat er op de uitdraai iets mis is met de naam van de locatie op het internet.

Maar het artikel bestaat dus en we kunnen het laten zien – alleen niet online. Tot onze spijt en waarvoor onze excuses.

 

***

 

Zelden hadden de Huichelarese kranten met vromer gezicht van niets geweten.

Het was een lispelen, een steunen, een nauwelijks hoorbaar geneuzel, de ogen hemelwaarts geslagen, vol leedwezen en innerlijk lijden – in ieder geval betreurde de schrijvende bent dat iemand iets bekend had gemaakt. Die iemand was de bij onze lezers reeds notoire graaf Leopold Lippens, de in de Dutroux-affaire door meer dan een van de X-getuigen als deelnemer aan feestjes met kinderverkrachting genoemde burgervader van Knokke – feestjes annex jachtpartijen op naakte kinderen in de bossen en parken van het kasteel van Chimay.

En wát had deze edelman de wereld dan wel kond gedaan?

***

Bijna kerstmis, december 2012.

Michelle Martin, de voormalige echtgenote en medewerkster van Marc Dutroux, was na lange tijd in de gevangenis weer op vrije voeten en had een uitstapje gemaakt – naar de gemeente die door maar eeuwig voor Lippens te blijven stemmen in een zo kwaad daglicht staat. En haar komst bleef niet onopgemerkt: ‘Burgemeester Leopold Lippens maakte zelf bekend dat Michelle Martin een bezoek bracht aan Knokke.’

Coralie Coloratuur verzekert dat het deze keer niet die voormalige verloofde van haar is die de Vl. ‘pers’ leest, die dit knipsel heeft gestuurd[1], maar wel lezer ***. Laatstgenoemde leest dus ook V. ‘pers’! Maar toch moeten we hem, volgens Coralie, au sérieux nemen en ‘aan zijn ontwikkeling werken’. Eigenlijk willen wij Dikè ter sprake brengen, de algemene toestand van het recht, en niet zozeer particuliere gevallen. Maar dit knipsel – en die lezer…

Eens kijken.

We stonden op het punt nieuwe steekkaarten Rechtvaardige Rechters te publiceren, maar misschien heeft Coralie gelijk en moeten we toch even ingaan op dit geval.

We kunnen het zien als exempel.

Een exempel is volgens Van Dale een ‘stichtelijk verhaal dat een voorbeeld van het ingrijpen van God of een heilige in de loop van de wereld inhoudt’.

Van de duivel kan volgens een ander lexicon ook – maar als de koning-usurpator der Belgen die Lippens tot graaf kan maken, is het dan niet denkbaar dat een hogere instantie (zoals de literatuur) hem heilig verklaart? En die middeleeuwen, dat klopt ook al niet, er zijn ook veel latere exempelen – meestal apoftegmata – waar de digitale literatuur immers een penchant voor heeft!

Eens kijken.

Ik schreef al dat de ‘pers’ nog maar zelden op vromere wijze van niets geweten had. Als u, geachte lezer, middeleeuws of hedendaags gesticht wil worden, verlies dit dan niet uit het oog.

  1. http://www.knack.be/auteurs/author-4000109171080.htm/ ↑