LiteraLeaks (13)

Email Eurykleia.

DRINGEND!!!

Beste Lucas.

Is dat daar in Knokke-Heist soms de verzamelplaats van de kinderverkrachters van het netwerk waarvoor Dutroux kinderen leverde? Zeventig procent van de stemmen heeft Leopold Lippens daar gehaald. Het is waar, die is daar al heel lang burgemeester, en makelaar in onroerende goederen is hij ook. Heeft hij soms het hele netwerk daar ondergebracht, in villa’s in de duinen en dat die lui allemaal voor hem stemmen?

Zesenzeventig is die man, maar hij gelooft dat hij nog door kan gaan tot over de honderd: ‘Ik heb goeie genen en onderhoud mezelf goed’, zegt hij (Het Laatste Nieuws, 29 sept. 2018).

Deze Lippens en zijn broer Maurice zijn door meer dan een van de beroemde X-getuigen uit de affaire Dutroux genoemd als deelnemers aan seks-uitspattingen met kinderen. Maar die X-en werden gediscrediteerd. Op 12 juni 1998 maakte Jean Soenen, procureur des Konings in Gent een einde aan hun optreden in het onderzoek met een verklaring die o.m. over een van de X-en poneerde: ‘Als algemene conclusie kan worden vooropgesteld dat ál haar verklaringen totaal ongeloofwaardig zijn gebleken en het voorwerp zijn van pure fantasie.’

Wat ik zeggen wou, beste Lucas, zou ik niet nog eens een algemeen gewaardeerde rubriek over dit schandaal kunnen schrijven? De slachtoffers worden hier weer eens tot daders omgelogen om de daders als slachtoffers te kunnen voorstellen.

 

***

Lucas aan Eurykleia.

Doorgaan tot over de honderd? Zou het niet kunnen, Eurykleia, dat Lippens’ genen op peil worden gehouden en gerevitaliseerd met het bloed van die kinderen – of heb je nog nooit van vampirisme gehoord?

En wij zitten in de literatuur met de taak opgescheept om die kinderen te rehabiliteren en de nodige monumenten voor ze op te richten.

Deze Rechtvaardige Rechter uit Gent, die Soenen… Kijk eens wat hij precies zegt: “Als algemene conclusie kan worden vooropgesteld”.

In zijn linguistische impotentie zegt hij per ongeluk de waarheid, namelijk dat de getuige X1 over wie hij het heeft bij voorbaat, a priori, ongeloofwaardig moest worden verklaard. Wat is immers een vooropgestelde conclusie? Dat is een conclusie die al geconcludeerd is voor de zaak bekeken is, “vooropgesteld” dus. In de Aristotelische logica heet dat een contradictio in adiecto, een begrip dat kenmerken bevat die met de inhoud van het begrip zelf in tegenspraak zijn, een contradictie in het bijvoeglijk naamwoord – want het begrip conclusie, slotsom dus, sluit dat voorafbepaalde uit – want mét dat laatste is het immers geen slot-som meer! Het is in dit geval een poging om een voor-oordeel om te liegen tot een conclusie. De hedendaagse logica spreekt in zo’n geval van een ‘conjunctie van contraire termini’, zoals bijvoorbeeld ‘een rond vierkant’, een ‘hoekige cirkel’. Én een “vooropgestelde conclusie”.

Ad secundum, Eurykleia, nu we toch zo prachtig Latijn aan het spreken zijn, ook de burgemeester van Antwerpen zou het ons niet verbeteren…

“Als conclusie kan worden vooropgesteld dat haar verklaringen zijn gebleken” – zelfs zo’n Soenen heeft kennelijk een gevoel dat er iets niet klopt met die voorafconclusie. Hij bedenkt een geniale oplossing: de verklaringen die tijdens het voorafconcluderen werden verzonnen zijn immers iets wat achteraf is gebleken.

Het kan zijn dat een vooropgesteld construct zich in werkelijkheid bewaarheidt – maar de zin waarvan we vertrokken zijn wordt daardoor nog geen conclusie maar blijft een premisse, zij het in zulk geval een gestaafde. Een vooropgestelde gebleken conclusie is gewoon onzin want in onze logica ook nog een contradictio in terminis.

Ik geloof niet dat die Soenen zijn beheersing van het Schoonvlaams bij de jezuïeten verworven heeft. Die zouden hem hebben weggeselecteerd in de richting van een portierschap van een club waar de Wilfrieden Martens, de hele Belgische operette-adel en Opus Dei de klandizie uitmaken – jouw vriend prof. Zoetesmeer kent de meesten daarvan en weet misschien dingen die – ik vergat nog de obligate deelname van leden van de koninklijke familie in dergelijke gezelschappen.

Sorry, Eurykleia, maar we doen immers niet aan politiek op onze website. Misschien kun je voor geregistreerde lezers rondleidingen organiseren in een gemeente waar zeventig procent van de kiezers die grijsaard met vitale genen tot burgemeester uitverkiest. Voor de website intussen – zou je niet eens aan je moraaltheologische vriend kunnen vragen of hij een morele column voor ons wil schrijven? Zodat we onze kwade naam wat kwijtraken en meer compatibel worden met de Tartufistaanse betere kringen.

 

***

Prof. Zoetesmeer aan Eurykleia.

Ik wil vergeten en vergeven dat je mijn ontwerpen voor morele columns voor de Paradigma-website in februari ‘gezwets’ genoemd hebt. Als je al maar zou inzien dat mijn hand op je knie heel anders geïnterpreteerd moet worden, moraaltheologisch en transcendentaal. En dat ik me onbegrepen voelde. Ik heb een korte verhelderende tekst geschreven die ik je dezer dagen stuur als hij af is. Als Daas je intussen zijn versie met Odysseus etc. zou proberen op te dringen – ik kan je op dit moment alleen maar vragen: geloof hem niet.