LiteraLeaks (11)

 

Wie zou deze fijne en geweldige correspondentie kunnen hacken, my dearest Gina? Denk je soms dat ze daar bij het Paradigma toe in staat zijn? Die zijn al blij als ze weten dat je een computer op de elektriciteit moet aansluiten.

Maar je schrijft dus dat je trots bent een Amerikaanse te zijn en dat je mijn methode voor het Verbeterd Doorzagen van informatiebronnen wil leren kennen. Ook zou je graag een column willen krijgen op de website, naar het voorbeeld van Eurykleia en om reklame te maken voor onze waarden, popmuziek en hamburgers. Maar Eurykleia slaagt er al niet in zo’n column te krijgen, ook niet met de hulp van Prof. Zoetesmeer, die geregeld zou kunnen inspringen met een moraaltheologisch dieper gravend opiniestuk! (Het zou zelfs geen ‘opinie’ zijn, heeft Zoetesmeer me bevestigd, maar een vaststaande waarheid die hij verkondigt.)

O Land van de Vrijheid, waar je als folteraarster de hoogste ambten kunt bekleden & alle eer kunt verwerven! Maar wat het Verbeterd Doorzagen betreft. Er waren klachten dat de patiënt – bij het gewone doorzagen – er niet meer toe kon komen zijn inlichtingen prijs te geven, vanwege te spoedige exitus.

Ik vraag je de volgende prent eens zeer geconcentreerd te bekijken.

 

Als je goed kijkt, Gina, wat zie je dan?

 

DE ZAAG IS VAN HOUT!

Er is duidelijk een houtnerf te zien, zoals die ook voorkomt op de posten en de dwarsbalk van de galg. Kwasten zijn er ook in – een kenner heeft me gezegd dat het hout er uitziet als dennenhout, eventueel spar. (Ik heb vroeger altijd gedacht dat ze daarmee alleen violen konden bouwen! Hoeveel nuttiger nog is dus dit miskende hout voor de mens!)
In de Rocky Mountains in grote hoeveelheden te vinden. Dit komt tegemoet aan de schaarste aan ijzer tengevolge van de handelspolitiek van de Chinezen die, opgestookt door de Russen en door president Poetin persoonlijk, weigeren te doen wat wij zeggen, zodat we hun staal niet meer kunnen invoeren. Maar dank zij de houten zaag komen we dus niet in de problemen!

Bovendien hoop ik, lieve Gina, een nieuwe impuls voor je lustgevoelens te hebben geleverd. Zoals het was, beperkt tot alleen maar waterboarden… wie wordt daar nu nog heet van!

 

Allerhartelijkste en collegiale groeten,
Melissa Baghijn.