Welkom. Eigen aangelegenheden.

Van Coralie Coloratuur.

11 februari 2018.

In de strijd tussen de moraaltheologie en de literatuurwetenschap probeert prof. Zoetesmeer mijn grootmoeder ertoe te bewegen mee te doen met de #metoo-beweging. Ze zou prof. Daas moeten aanklagen, die meermaals geprobeerd heeft een hand op haar knie te leggen – minstens. Op haar tegenwerping dat hij, Zoetesmeer, dat zélf ook geprobeerd heeft antwoordde hij dat dat moraaltheologisch heel anders lag en dat je geen appelen met peren mag vergelijken.

Kortom, geweldige discussies, ruzie, over moraaltheologie, waarbij de taak om die hele palaver buiten de media te houden weer helemaal op mijn schouders rust. Vandaar deze, hoe moet ik he noemen, verontschuldiging???

 

Oma Eurykleia. Bekent zich tot moraaltheologie via T-shirt (grotendeels onleesbaar).

 

Er zijn lezers die zich op deze website registreren zonder te vermelden of ze een wachtwoord willen ontvangen. Wij zijn dankbaar voor hun belangstelling, maar moeten toch vragen dat ze zouden willen vermelden voor wélke bijdrage ze een code willen. Ook zouden we iedereen willen vragen en een beetje geduld met ons te hebben – als er een paar dagen overheen gaan voor we reageren, ook als dat nodig is. Het paradigmaproject dreigt op sommige ogenblikken onze krachten te boven te gaan. Naast de zichtbare inspanningen die we leveren, zijn er ook onzichtbare. Zo werken we aan de outlet voor Huichelarese poëzie in het darknet, en ook aan het ‘Tribunaal van de Literatuur’ – waardoor we mettertijd in staat zouden zijn de tartufistaanse minister die straaljagers laat meedoen aan illegale oorlogshandelingen in Syrië daarvoor ook als oorlogsmisdadiger voor de rechtbank te brengen– dit zijn maar een paar voorbeelden.

We krijgen ook informatie over de Rechtvaardige Rechters van getuigen of van kinderen van getuigen, dingen die we moeten nagaan… Soms zouden we een beroep willen doen op vrijwilligers, juristen bijvoorbeeld, om ons te adviseren, of op vertalers, om ons te helpen interessante teksten toegankelijk te maken. Maar dat impliceert telkens ook weer dat er gecorrespondeerd en georganiseerd moet worden – dus nieuwe taken.

Niet dat we die dingen niet graag doen, wij willen geen ivoren toren (Lucas misschien wél). Maar het is een kwestie van vrouw- of mankracht. En dat de zaak ons boven het hoofd dreigt te groeien.

U kunt er van op aan dat uw berichten met interesse gelezen worden.

Het belangrijkste is dat deze website nog lang blijft bestaan. Neemt u het ons niet kwalijk als we niet of pas laat reageren. En blijft u ons welgezind.

 

Coralie Coloratuur