Detectivebord: Steekkaart ‘Ontgaan 2’

De bisschop sjoemelde wel een beetje met de chronologie!

Geregistreerde lezers kunnen het wachtwoord vragen aan: oma.eurykleia@hetparadigma.eu