Eurykleia verontschuldigt zich reeds nu

december 2017. Oma Eurykleia.

 

Dat ik politieke tribunes schrijf in plaats van me te bekommeren om mijn eigenlijke taak hier, de verkoop van Lucas‘ boek, breekt me zuur op. De mensen met wie ik het hier te stellen heb zijn – kort en goed: slechte mensen. Daarbij gaat het helemaal niet over de verwaarlozing van mijn administratieve werk! Het gemak en de bravoure waarmee ik krantenschrijvers als Manu Ruys, Luc van der Kelen en Geert Buelens in de schaduw stel, wekt gewoonweg nijd.

Een vrouw die niets anders wil dan het beste voor iedereen – dat is alles wat ik wil zijn. Is dat soms te veel gevraagd? Maar wie denkt dat mijn goede bedoelingen naar waarde worden geschat, slaat de bal mis…

Ik geloof dat ze vooral ook niet willen dat prof. Zoetesmeer een moraaltheologische rubriek voor iedereen op deze webstek zou gaan schrijven, die ons allen een houvast zou geven.

Het gaat er in dit geval natuurlijk om dat wij alleen bitcoins aanvaardden voor ‘Alle lust wil eeuwigheid’. Dat was een niet zo’n gelukkige beslissing, op zijn minst was ze voorbarig. De waarde van de coins fluctueert te erg en er zijn ook mensen die het niet vertrouwen en er niets mee te maken willen hebben. We moeten dus terug naar de euro. De prijs van het boek is zestien euro, verzending inbegrepen. Er moet iets veranderd worden in het betalingsformulier, waarvoor we de IT-afdeling moeten optrommelen.

 

 

 

Uit het noorden, uit het Koninkrijk der Nederlanden bereikten mij niet alleen talrijke tips i.v.m. het onderhoud van fietskettingen, ook verontruste uitroepen, smeekbeden, ja zelfs dreigementen waren niet uit de lucht. Het ‘Traktaat van het alsof’, opgenomen in ‘Alle lust wil eeuwigheid’, is immers de enige tekst van een zekere omvang waarin wenken en raadgevingen te vinden zijn over hoe de Vlamingen na de het rechtsherstel en de hereniging van de Nederlanden best kunnen worden aangepakt en behandeld, d.w.z. in de anderhalve eeuw die het volgens Lucas ongeveer zou duren voor ze de ergste achterstand hebben ingehaald. Maar geen nood dus, alles komt in orde en over een paar dagen kunt u het boek ook voor euro’s bestellen.

Ik geloof dat het tegenwoordig altijd goed is, zich te verontschuldigen. Iedereen verontschuldigt zich in het openbaar voor alles en nog wat en gaat er dan van uit dat hij met een nieuwe lei kan beginnen. Ik zou dat ritueel in de toekomst willen overslaan. Laten we afspreken dat mijn verschijnen op zich al een verontschuldiging inhoudt, en dat ik dus al verontschuldigd bén voor alles wat er in de toekomst nóg mis zou kunnen gaan. Als ik het woord neem, dan ben ik geëxcuseerd.

 

Binnenkort bij Het Paradigma: Schadow