Moltke en de ‘Madonna van Groeninghe’.

Niet alleen Henry Koehn sleet menig uur in de koninklijke bibliotheek in Brussel – er zijn aanvraagbriefjes van hem bewaard gebleven (Archief Rechtvaardige Rechters). Voor we doorgaan met de beschrijving van Koehns activiteiten bij de Kunstschutz, en van deze Kunstschutz zelf, willen we onze geregistreerde lezers de gelegenheid bieden om kennis te maken met het werk van iemand uit Koehns omgeving die ook vaak te vinden was in die bibliotheek: de kunsthistoricus Dr. Joachim Wolfgang von Moltke. Op het adelspredikaat von schijnt die trouwens niet te hebben gestaan. Hij laat het gewoon weg in de auteursnaam van zijn opstel over de door hem in Kortrijk ontdekte ‘Madonna van Groeninghe’, een stuk dat in volle oorlog verscheen in het gezaghebbende vakblad Pantheon. Hetzelfde Pantheon als waarin Émile Renders Leo Van Puyvelde onsterfelijk aan de kaak stelde. Voor geregistreerde lezers dus, vanaf 26 oktober op deze webstek, op deze plaats: https://hetparadigma.eu/2017/10/26/moltke-recalcitrant/ .