Uitgeverij Paradigma. Over zichzelf.

 

 

17 mei 2017.

Uit: ‘Interview (2)’. (Ter perse.)

Lucas Mariën: … ik heb al die dingen besproken in de inleiding tot mijn boek ‘Alle lust wil eeuwigheid’, ik wil daar nu niet te diep op ingaan. Wanneer verschijnt dat boek nu trouwens eindelijk, uitgeefster?

Coralie Coloratuur:  Het komt eraan, wees maar gerust. Maar je hebt er geen idee van, wat daar allemaal bij komt kijken, bij zo’n uitgeverij. Ik zou mezelf moeten kunnen klonen om mijn werk gedaan te krijgen. Soit. Het goede nieuws is dat er ook een gedrukte versie van onze boeken zal komen, maar alle producten van onze uitgeverij zullen alleen maar verkrijgbaar zijn met bitcoins. Misschien kunnen de lezers die dat nog niet hebben dus… Overigens moet je ook uitleggen dat ‘Alle lust wil eeuwigheid’ een literair werk is.

Lucas Mariën: Vroeger was het heel gewoon dat een literair werk voorafgegaan werd door een stellingname. Zola en de Maupassant maakten daar onder anderen gebruik van. Ik heb zelfs een heel boek met préfaces van Franse romans uit de negentiende eeuw. Maar je vindt het ook al bij Cervantes en nog vroeger. Uitsluitend op winst beluste uitgevers hadden dat intussen al lang onmogelijk gemaakt. Het is één van de bevrijdende elementen van de digitale literatuur, dat dat nu weer kan. Traditionele uitgevers – heb ik het over. Niet iemand als jij, Coralie.

 

 

 

 

31 oktober 2016. Uitgeverij Paradigma

Toegegeven, we hadden het onderschat – de technische kant van de zaak. Een e-book maken zou zoiets zijn als met een tekst in de computer, dachten we, een mooi opgemaakt stuk proza of poëzie, en dat maak je dan toegankelijk voor het publiek. Ergens is er een soort kassa. Wie daar een zeker bedrag in deponeert, kan het boek in kwestie dan gewoon downloaden.

Maar zo simpel is het dus niet. Hoe verkrijg je bijvoorbeeld dat je boek niet gemanipuleerd kan worden en dat een tijdelijk op non-actief geplaatste bisschop met veel vrije tijd je prachtige boek niet vanuit de gevangenis ontsiert met vrome inlassen? Of er juist de briljantste passages uithaalt voor zijn apostolaat?

Ook op dit terrein blijkt het internet een jungle geworden te zijn. Alleen wie zich wapent met veel kennis kan er zich ongestraft in wagen. Maar die kennis verwerven kost tijd. Onze webmaster, Jo Mariën, is er goed in de kennis te verwerven, maar tijd heeft hij niet te veel. Dus luidt de boodschap: beter wat langer wachten en dan de zaak soeverein beheersen. Liever dan de uitgeverij Paradigma van wal te laten steken met iets dat nog niet voor honderd procent rond loopt,  hebben we besloten ons eerste optreden uit te stellen tot later.

We willen de literatuurliefhebber het beste bieden wat bereikbaar is en met een uitgeverij voor de pinnen komen die professioneel werk aflevert. Het spreekt vanzelf dat we graag onze eerste producties hadden voorgesteld voor de eindejaarsfeesten. Maar het wordt dus – een nieuwe lente en een nieuw geluid.

En we hopen dat de lezers ons intussen welgezind zullen blijven.

 

Uitgeverij Het Paradigma