LiteraLeaks (5). Valeriaanthee? Geen wassingen?

 

Beste Lucas,

 

Ik ben het nog eens, de oma van Coralie, je mag me gerust Euryklea noemen. Door de Walschap-studies van Het Paradigma is Elke Brems in de belangstelling gekomen met haar Optredende Kus. Nu maakt Stientje Averechts van de gelegenheid gebruik om CIA-agente Melissa Baghijn te laten rondbazuinen dat ze zich niet alleen niet liet tutoyeren, maar dat ze zich ook niet liet kussen door Armand Honing! En dat ze, als er een enkele keer toch een kus opgetreden zou zijn, valeriaanthee gedronken heeft. Valeriaanthee is het probaatste middel tegen de optredende kus. Drie keer per dag een kop, en ook de hardnekkigste verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Maar wat erger is: Stientje poneert dat ze zelfs, als ze de algemene cultuurprijs Een Zoen van Coralie zou krijgen, dat ze dan evenveel valeriaanthee zou drinken als indertijd met Armand. Wij beiden weten natuurlijk hoe uitgesloten het is dat deze prijs in haar geval zou optreden, want ze is geen cultureel fenomeen maar een civilisatiefenomeen.

Wat ik je toch ook eens wilde zeggen: ik zie liever dat Coralie geregeld aan Het Paradigma werkt dan dat ze rondketst in Italië en verloofd geraakt met maffiabazen en christendemocraten. Ze verdient een aanmoediging. Er is ook nog een aanslag gepleegd op haar bijen, en wel door Melissa Baghijn. Die heeft ook nog geprobeerd – maar dat weet Coralie nog niet – haar kwekerij van biologische gifplanten te ont-biologiseren door er een tankwagen glyfosaat op leeg te spuiten. Haar monnikskap, digitalis, schapenteek – niets is nog biologisch en ze zal een hele tijd niet in staat zijn biologisch zuivere producten ter beschikking te stellen. En dat alles omdat mijn kleindochter zich de haat van de CIA op de hals heeft gehaald – uitsluitend door haar inzet voor de ware literatuur. Ik stel dus voor dat je Coralie de Charles Ducalprijs toekent, al schrijft ze dan geen literatuur in de eigenlijke zin. Maar ze kan zichzelf toch geen zoen geven? Zij is dus de enige mens ter wereld bij wie de Zoen van Coralie niet kan optreden. Die dus gediscrimineerd wordt, ik ben er zeker van dat je dat niet zult willen. En als uitgeefster, binnenkort, van de eerste boekuitgave van de uitgeverij Paradigma – geef Coralie nu maar die Charles Ducalprijs. En schrap ook maar die passages over ons familieschandaal in het Ongeschreven Boek. En kom tenslotte ook gauw nog eens op bezoek aan het Lago Maggiore. De Primavera staat voor de deur.

Dit alles wenst,

 

Hartelijk,

 

Euryklea.