Scan_20170111 (4)

Multatuli’s portret als embleem voor de Multatuliweg.