Schandaal! En Coralie is weg!

september 2016. Lucas Mariën

 

 

Is de bijdrage over Koehns graf van augustus het laatste wat we van Coralie te lezen zullen krijgen? Achter de schermen wordt hemel en aarde bewogen om de gebroken potten te lijmen. Er is een crisisstaf opgericht – maar Coralie is weg! Er liggen wel nog een paar mappen op haar bureau, met voltooide en onvoltooide stukken, met hele en halve hoofdstukken van haar boek, met foto’s…

We hebben dus nog een kleine voorraad – maar Coralie zelf is weg!

 

Maar we moeten doorgaan met de arbeid: alleen haar webstek kan Coralie nog terugbrengen!

Er waren lezers die meenden dat we een algemene inleiding in de thematiek van de Rechtvaardige Rechters moesten brengen, omdat we er niet van uit konden gaan dat iedereen van de affaire op de hoogte is. Die inleiding is er nu tot, in het Nederlands en – met dank aan informanten en helpers: ook in het Duits.

Er is een nieuwe bijdrage over Willem Frederik Hermans en Goethe op til. We tasten naar de oergrond van het literaire fenomeen in een bijdrage over digitale apoftegmata, brengen nieuwe foto’s van Henry Koehn in België. En er is dus de… nalatenschap van Coralie zelf. Waarmee we zuinig zullen omspringen.

 

Maar we kunnen onze lezers natuurlijk niet in het ongewisse laten over… het schandaal. En zullen alle achtergronden van het conflict nog in de loop van deze week exclusief publiceren! Hoe de populaire hoofdredactrice van deze webstek zozeer in razernij ontstak dat ze ons verliet.

 

Overijld vertrek. Vluchtauto.

Overijld vertrek.

 

Haar levenswerk, deze website – het is onmogelijk dat ze die niet leest. Dus is een oproep hier niet misplaatst, aangezien haar telefoon niet meer werkt en ze op mails niet reageert. DUS:

Coco kom terug!

Laat je die mooie website in de steek? Steeds vriendelijk als je bent, met interesse voor de medemens, vol goede wil – Coralie! Aan de aanvang van nieuwe denkprocessen, met zoveel welwillende en geïnteresseerde lezers, bezig met baanbrekend werk over de Rechtvaardige Rechters! Geef je dat allemaal op?

Dan ben je al die tijd voor niets Belg geweest!

CORALIE KOM TERUG!

Wij zullen je niets doen!

 

Maar laat de mensheid alsjeblieft niet in de steek!